Rekvizīti


Uzņēmuma nosaukums: SIA "A 5"

Vienotais reģistrācijas numurs:: 40103945793

Juridiskā adrese: Duntes iela 10, Rīga, LV-1013

Pasta adrese: “Asfaltnieki”, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123


Banka: “SWEDBANK” AS

Konta Nr.: LV37HABA0551040883299

SWIFT: HABALV22


Kontaktinformācija

Produkcijas pasūtījumi +371 27866473
E-pasta adrese: info@a5sia.lv